Familiekantoor

Om familiebedrijven te ondersteunen en te adviseren biedt B3TER familiekantoor diensten ook wel bekend onder de term family office. Een familiekantoor is een gespecialiseerde entiteit die is opgericht om de financiële en zakelijke behoeften van de familie te beheren en te coördineren. De rol van een familiekantoor is divers en kan variëren afhankelijk van de specifieke doelen en wensen van de betrokken familie.

Wij kiezen voor de brede aanpak.

De rol van een familiekantoor kent de volgende aspecten:

 1. Begeleiden en opstellen van een familiestatuut: Een familiestatuut is een document waarin de rechten en plichten van de familieleden worden vastgelegd. Het is een belangrijk hulpmiddel om duidelijkheid te verschaffen over de verhoudingen binnen een familie en om conflicten te voorkomen. Het familiestatuut kan onder andere aangeven hoe bezittingen en vermogensrechten worden verdeeld bij het overlijden van een familielid, hoe beslissingen worden genomen en hoe conflicten worden opgelost. Heel kort samengevat draagt het familiestatuut bij hoe de familie in de dynamiek van eigendom, familie en bedrijf vreedzaam wil samenleven en vruchtbaar wil samenwerken met elkaar.
 2. Coaching en begeleiding: Eigenaar zijn van een familiebedrijf brengt grote verantwoordelijkheden met zich mee. Ontwikkeling speelt daarin een cruciale rol. B3TER begeleidt families op dit onderwerp.
 3. Vermogensbeheer: Een van de kernfuncties van een familiekantoor is het beheren en bewaken van het financiële vermogen van de familie. Dit kan beleggingsstrategieën omvatten, zoals het beheren van aandelen, vastgoed, obligaties en andere activa, met als doel het waardebehoud en groei van het vermogen te bevorderen.
 4. Estate planning: Het familiekantoor speelt een belangrijke rol bij het plannen van nalatenschap en successie, om ervoor te zorgen dat het vermogen op een georganiseerde en fiscaal efficiënte manier wordt overgedragen aan de volgende generaties.
 5. Financiële planning: Het bieden van financiële planning en advies aan de familieleden op basis van hun individuele doelen, levensstijl en financiële behoeften. Dit omvat budgettering, risicobeheer, pensioenplanning en andere financiële aspecten.
 6. Belastingplanning: Het familiekantoor helpt bij het minimaliseren van fiscale verplichtingen door strategieën te ontwikkelen die passen bij de wettelijke en fiscale omgeving, terwijl de financiële doelen van de familie worden behouden.
 7. Juridische zaken: Het beheer van juridische aangelegenheden zoals het opstellen en beoordelen van contracten, het adviseren over juridische structuren en het oplossen van mogelijke geschillen.
 8. Filantropie: Als onderdeel van vermogensbehoud en maatschappelijke betrokkenheid, kan het familiekantoor de familie helpen bij het ontwikkelen en beheren van filantropische initiatieven en liefdadigheidswerk.
 9. Rapportage en transparantie: Het leveren van gedetailleerde rapporten en informatie aan de familieleden over de financiële situatie, investeringsprestaties en andere relevante zaken.
 10. Vertrouwelijkheid en privacy: Het familiekantoor speelt een cruciale rol bij het waarborgen van de privacy van de familieleden en het beschermen van gevoelige financiële informatie.
 11. Coördinatie met externe adviseurs: Het kan nodig zijn om samen te werken met advocaten, accountants, beleggingsadviseurs en andere professionals om expertise te leveren op gespecialiseerde gebieden.

De rol van een familiekantoor is dus veelomvattend en afgestemd op de unieke behoeften van de betrokken familie. Het doel is om financiële stabiliteit, vermogensbehoud en langetermijnsucces te waarborgen, terwijl de familieleden worden ontlast van de complexiteit van financiële en zakelijke beslissingen.