Ondernemingswaardering

Ondernemingswaardering (ook wel ‘valuation’ genoemd) is van belang bij verschillende, uiteenlopende zaken. Als u bijvoorbeeld een onderneming wilt kopen of verkopen, is inzicht hebben in de waarde van de onderneming belangrijk. Zo krijgt u een beeld van de onderhandelingsruimte. Maar ook als er andere zaken spelen zoals bijvoorbeeld juridische geschillen, echtscheidingen en erfenissen is ondernemingswaardering essentieel. B3TER helpt u hiermee verder.

Toekomst

Bij het waarderen van ondernemingen of onderdelen van ondernemingen wordt de waarde berekend in het economische verkeer. Dit doen wij op basis van voorspelde kasstromen, waarbij rekening gehouden wordt met een gewogen disconteringsratio.

De waardering die B3TER uitvoert geeft niet alleen inzicht in de waarde van de onderneming, maar ook in de kritische succesfactoren van een onderneming én de impact die zij hebben op de winstgevendheid – en dus de waarde. Hieruit vloeit een meerjarenprognose, die een onlosmakelijk onderdeel vormt van de totale waardering. Dat wordt door veel van onze opdrachtgevers als toegevoegde waarde ervaren.

Specialistische begeleiding

Zoals gezegd kan een waardering meerdere doelen dienen:

  • Verkoop onderneming
  • Koop onderneming
  • Juridische geschillen
  • Echtscheidingen
  • Erfenissen
  • Waarderingen t.b.v. fiscale doeleinden

Welke van deze doelen voor u ook relevant zijn, met B3TER kunt u rekenen op specialistische begeleiding. Wij hebben geaccrediteerde partners welke beëdigd makelaar in bedrijfsbelangen zijn. Daarnaast zijn wij aangesloten bij het NIRV (Nederlands Instituut Register Valuators) en beschikken wij over de kennis, kunde en jarenlange ervaring in het waarderen van ondernemingen.

Neem contact met ons op