Integriteitsmanagement

Integriteit is een levend thema dat voortdurend in beweging is. Het is aan de orde van de dag en komt voor in alle aspecten van het werk. De ervaring van B3TER leert dat de betrokkenheid van medewerkers bij integriteitsmanagement groot is, maar wat betekent dat voor u?

Verantwoordelijkheid

B3TER ziet integriteit als professionele verantwoordelijkheid. Dat betekent dat managers en medewerkers in staat moeten zijn om zelfstandig verantwoordelijke en zorgvuldige afwegingen maken en deze te verantwoorden. Integriteit is daarmee niet een van buitenaf opgelegde norm, maar een van binnenuit aanvaarde verantwoordelijkheid. Voor medewerkers houdt dat bijvoorbeeld in dat zij niet denken vanuit ‘hoe voorkom ik dat ik de regels overtreed?’, maar vanuit de positieve insteek: ‘hoe doe ik mijn werk goed?’.

B3TER begeleidt organisaties en hun medewerkers in de bewustwording van professionele verantwoordelijkheid en morele oordeelvorming. Zo wordt uw organisatie beter.

Compliance

Compliance beperkt zich niet meer tot alleen het toezien op het voldoen aan de wet. De compliance officer houdt zich tegenwoordig ook bezig met maatschappelijke normen en waarden en de interne bedrijfscultuur. Daarmee wordt de compliance officer ook wel ‘de hoeder van de integriteitsagenda van de onderneming’. Het takenpakket van deze hoeder verschilt echter sterk per organisatie. Wat past bij uw organisatie? Onze ervaring leert dat duidelijkheid over de functie de ontwikkeling en het functioneren van compliance sterk ten goede komen.

Regisseur en cultuurmanager vs. Compliance manager

Het is niet altijd duidelijk op wiens bord de functie van regisseur en cultuurmanager moet komen. Vaak krijgen risicomanagers hier mee te maken, terwijl hun functie zou zich eigenlijk zou moeten focussen op het in kaart brengen van risico’s en het versterken van de financiële positie van de organisatie. De moderne compliance officer zou de regie moeten nemen over de integere bedrijfsvoering.

Nieuwe denkwijze

Ondanks dat worden in de praktijk vaak rapportages verlangd van compliance managers die sterk doen denken aan risicomanagementrapportages. Het vergt echter een nieuwe denkwijze om integriteitsmanagement een centraal onderdeel van risicomanagementrapportages te maken.

Wilt u weten wat B3TER op deze gebieden voor u kan betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op. We helpen u graag verder!

Neem contact met ons op