Herstructurering en procesverbetering

Als uw financiële of bedrijfsprocessen niet lopen zoals u wilt, of zaken wilt optimaliseren, helpt B3TER u verder. Of dat nu gaat om grote ingrepen middels herstructurering of wellicht wat kleinere aanpassingen door middel van procesverbetering. Samen pakken we zaken aan, zodat alles daarna weer helemaal op orde is.

Herstructurering

Van herstructurering is sprake als een onderneming in een (financiële) crisissituatie terecht is gekomen of terecht gaat komen. De continuïteit van de onderneming is op korte termijn in gevaar. In dit geval is het van belang om snel de juiste beslissingen te nemen waardoor de onderneming de meeste kans heeft op overleven. In veel gevallen is er sprake van een liquiditeitstekort, dus dient er snel met de bestaande financiers (aandeelhouders, (achtergestelde) lening verstrekkers, banken en leveranciers te worden gesproken. Ook partijen als de Belastingdienst en het Pensioenfonds zullen snel geïnformeerd dienen te worden. Vervolgens dient een herstelplan opgesteld te worden om de situatie op te lossen.

Herstelplan

In een herstelplan worden de mogelijke routes om uit de crisis geschetst en wat daarvoor nodig is. In veel gevallen is dat een reorganisatie van bedrijfsonderdelen en/of personeel. De financiers dienen hier snel en goed over geïnformeerd te worden, want bij een haalbaar herstelplan zullen zij eerder geneigd zijn om mee te werken.

Rust

In een herstructurering is het van belang de rust te bewaren maar wel snel te handelen. Dat maakt het enorm lastig. B3TER kan u hiermee helpen. Zo werken we samen een gedegen herstructurering met als doel weer perspectief op continuïteit.

Wilt u meer weten over hoe B3TER u verder kan helpen? Laat het ons weten, we staan voor u klaar.

Neem contact met ons op