Riskmanagement

Riskmanagement heeft drie globale doelen. Het eerste is het identificeren, beoordelen en beheersen van risico’s. Het tweede is het ontwikkelen van maatregelen om die risico’s tegen te gaan. En het derde doel is om risico’s zoveel mogelijk te ondervangen. Belangrijk hierbij is, is dat het vermijden van risico’s moet geen doel op zich zijn. Een organisatie die risico’s volledig probeert te vermijden, zal namelijk niet aantrekkelijk zijn voor investeerders.

Risico’s kunnen zich op verschillende niveaus voordoen:

  1. Strategische risico’s
    Hier gaat het om risico’s met betrekking tot de strategische doelstellingen van een onderneming.
  2. Financiële risico’s
    Dit zijn risico’s die betrekking hebben op alle financiële aspecten van een organisatie. Het gaat om risico’s die betrekking hebben op de beheersing van de financiën van een onderneming.
  3. Operationele risico’s
    Dit zijn risico’s die kunnen optreden bij de normale uitoefening van werkzaamheden van een organisatie.

Welke invulling riskmanagement bij een organisatie heeft, wordt vooral bepaald door het strategische niveau van de organisatie. De invulling van riskmanagement op dat niveau heeft vervolgens weerslag op de lagere niveaus: het tactische en operationele niveau.

Risico’s en gedrag

Ook riskmanagement heeft een verband met gedrag. En net als bij governance, is er vandaag de dag vaak onvoldoende aandacht voor gedrag. Dat terwijl het gedrag van bestuurders van essentieel belang is voor een optimale uitoefening van riskmanagement.

Toen in 2004 de code Tabaksblat werd ingevoerd hebben veel organisaties een riskmanager aangesteld. Het gevaar daarvan is, dat er een aparte kolom in de organisatie ontstaat voor risico’s die weinig met de bestaande bedrijfsvoering te maken heeft. Hierdoor is er geen sprake van integratie van riskmanagement met de normale bedrijfsvoering. Er wordt dan meer aandacht besteed aan risicocontrole achteraf dan aan riskmanagement of risicostrategie

Mogelijkheden

Er zijn voldoende beheersmaatregelen nodig om riskmanagement op de juiste wijze uit te voeren – van modellen tot daadwerkelijk gedrag. Om deze op de juiste manier in te zetten en in banen te leiden, bent u bij B3TER aan het juiste adres.

Neem contact met ons op